Du er her

Kompetanseområde:

Ringvirkningsanalyser

En økonomisk ringvirkningsanalyse viser hvordan forbruk skaper omsetning og sysselsetting direkte i en eller flere næringer og ved ringvirkninger til andre næringer.

Ved analyser av reiseliv og turisme beregner man vanligvis ringvirkninger av tilreisendes forbruk på en gitt destinasjon, region eller fylke. Ved å kombinere data om besøksomfang, data om turistenes forbruk per døgn, omsetningsdata/regnskapsdata for foretak i aktuelle bransjer, samt sysselsettingsstatistikk, kan man skille ut det som er turismerelatert omsetning, verdiskaping og sysselsetting.

Forskningsgruppen Regional utvikling og reiseliv har lang erfaring med analyser av økonomiske ringvirkninger innen reiseliv på ulike geografiske nivåer.

Kontaktperson

Petter Dybedal

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger