Forskingsprosjekt:

ReShare

Hvordan kan delt mobilitet og delte arealer bidra til å oppnå et mer bærekraftig forbruk?

Forskningsprosjektet ReShare skal styrke forståelsen av bærekraftig atferd og forbruk blant beboere i urbane områder, og undersøke hvordan delt mobilitet (RMS - Residential Mobility Sharing) og delte arealer (RSS - Residential Space Sharing) kan bidra til å oppnå mer bærekraftig forbruk.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, ledes av TØI og løper fra 1. januar 2022 til 1. januar 2026.

Velkommen til workshop

Hvordan kan delt mobilitet bidra til å oppnå et mer bærekraftig forbruk? Målgruppe: Tilbydere av RMS-tjenester og/eller har særskilt kunnskap om temaet. Arrangør: Pådriv Oslo og TØI.

Les mer og meld deg på her!

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger