Du er her

Kompetanseområde:

Persontransportanalyser

Persontransport innen og mellom regioner fordeler seg på en rekke transportmidler og fordelingen endres gjerne over tid i takt med regionale endringer, nye investeringer i transportinfrastruktur, teknologiske skift og endrede rammebetingelser.

Eksempelvis påvirker utbyggingen av jernbanenettet rundt hovedstaden både mulighetene for pendling totalt og konkurranseforholdet mot andre transportmidler buss- og biltransport på strekningene. Tilsvarende vil autonome kjøretøy radikalt endre betingelsene for transport og intermodal konkurranse.

Forskningsgruppen Regional utvikling og reiseliv har lang erfaring med analyser av endringer i bruk av ulike transportmidler som fly, buss, båt og drosjer. 

Kontaktperson

Jørgen Aarhaug

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger