Forskningsprosjekt:

BIOTOUR

BIOTOUR-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og skal analysere nøkkelbetingelser for framtidig utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Vitenskapelig vil BIOTOUR gi ny kunnskap om:

  1. Det naturbaserte reiselivet i den norske bio-økonomien (sektoranalyser, samfunnsendringer, trender, servicebetingelser, robuste lokalsamfunn)
  2. Ressurs- og produktanalyser (ressursanalyser av natur og landskap, risiko for ressurssårbarhet)
  3. Markedsanalyser (integrerte produkter, markedssegmenter)
  4. Aktører og forvaltning i reiselivet (bedrifters motivasjon, lønnsomhet og vekstpotensialer, samhandling og forvaltning)
  5. Innovative løsninger (produktpakking, ny teknologi, kunnskapsdrevet entreprenørskap).

BIOTOUR ledes av NMBU. TØI er en av partnerne og leder arbeidspakke 1 og 3 i prosjektet. Du kan lese mer på prosjektets nettside.

Kontaktpersoner: Jan Vidar Haukeland (WP 1) og Petter Dybedal (WP 3).

Kontaktperson

Jan Vidar Haukeland

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger