Pathways:

Sluttseminar og workshop

Hvordan oppnå mer bærekraftige ferie- og fritidsreiser?

I denne workshopen presenterte vi noen av de viktigste resultatene fra PATHWAYS-prosjektet, som har studert hvordan få nordmenn til å reise mer bærekraftig på fritids- og feriereiser i fremtiden.

Nordmenn reiser mye, og våre ferie- og fritidsreiser bidrar vesentlig til vårt klimaavtrykk. Det å nå klimamålene er utfordrende i en tid hvor fritidsreiseaktiviteten stadig øker. PATHWAYS skal bidra til mer kunnskap om mulige realistiske tiltak og virkemidler for å redusere klimaavtrykk fra lokale og regionale fritidsreiser (oftest bilbaserte) og langdistansereiser (hovedsakelig flyreiser).

I seminaret samlet vi relevante aktører som arbeider med reiseliv, transport og mobilitet til en workshop, og som kunne ha særlig kunnskap, ideer eller synsvinkler som kan være viktig i det videre arbeidet. 

Kan vi komme et steg videre for å finne noen svar på hva som må til, hva må endres og hvem kan/skal ta ansvaret for at nordmenns ferie- og fritidsreiser og norsk reiseliv skal bidra til å oppnå klimamålsetningene vi har forpliktet oss til?

Noen av de viktigste resultatene fra forskingen i PATHWAYS ble presentert, bl.a fritidsreisendes bruk og erfaringer med Grønn kort-ordningen i regi av DNT og samarbeidspartnere, og resultater fra flere andre undersøkelser. Vi gjennomførte en interaktiv workshop hvor vi kom fram til mulige løsninger sammen.

Program

Innsikt og resultater fra forskningen i PATHWAYS

Gruppearbeid og diskusjoner

Les mer om PATHWAYS-prosjektet her

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger