Veileder

Veileder til hvordan besøksforvaltning kan integreres i plansystemet for en mer helhetlig koordinering av reiselivet og den lokale samfunnsutviklingen.

Med veilederen ønsker samarbeidspartnere i INNOMET-prosjektet å gi kommunale og forvaltningsmyndigheter et verktøy som tar hensyn til både fastboende og besøkendes behov, og veie opp økonomiske, sosiale og miljømessige implikasjoner av arealutviklingen mot hverandre, når arealutvikling vurderes. 

Veilederen er delt i tre moduler:

  • Modul I introduserer begrepet ‘besøksforvaltning’ og selve veilederen. Den drøfter også hvorfor det er viktig å innlemme besøksforvaltning i planarbeid og gir noen overordnet råd om hvordan dette kan gjøres.
  • Modul II viser hvordan besøksforvaltning kan tas opp i praksis i ulike kommunale plantyper ved å henvise til eksempler fra Norge (Vågan kommune). Modulen har også et kapittel om hvorfor medvirkning er viktig for besøksforvaltning og planlegging.
  • Modul III gir en oversikt over metoder som kan brukes for å synligjøre og ta hensyn til implikasjoner av å utvikle areal som går langt utover selve utbygningsfeltene. I tillegg gir denne veilederen en oversikt over nyttige eksterne ressurser og andre veiledere.

Veileder for integrering av besøksforvaltning i planarbeid

Veilederen bør brukes sammen med sluttrapporten fra INNOMET-prosjektet, se TØI-rapport 2018/2024

Kontaktperson

Iratxe Landa-Mata

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger