Du er her

Utenlandske turister øker forbruket

Utenlandske turister bruker stadig mer penger når de besøker Norge. Sommeren 2007 la de igjen hele 16.6 milliarder kroner, over 7 milliarder kroner mer enn fem år tidligere.

Det viser analyser basert på Gjesteundersøkelsen 2007 utført ved Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Innovasjon Norge. I gjennomsnitt brukte sommerturistene omkring 930 kroner pr døgn. Av dette var ca 400 kroner forhåndsbetalte utgifter. Forbruket per døgn har økt med hele 200 kroner i løpet av de siste to årene.

Forskjellene i forbruk er store blant ulike grupper. Mens en svensk bilturist om sommeren har et døgnforbruk på omkring 390 kroner, bruker britiske eller amerikanske flyturister omkring 2000 kroner pr døgn den tiden de er i Norge. Da er flybilletten og andre forhåndsbetalte utgifter regnet med. Flyturistene hadde et gjennomsnittlig forbruk på ca 14 200 kroner for hele reisen, mens bilturistene brukte ca 4 900 kroner sommeren 2007.

Utlendinger som besøker Norge i jobbsammenheng legger igjen aller mest penger pr døgn, og særlig de som deltar på kurs og konferanser. Mens konferansedeltakerne ofte bor på hoteller med høy standard, overnatter bilturister fra de skandinaviske landene ofte på hytte eller hos venner og kjente.

Totalt sett er det ferierende tyskere og dernest amerikanere som legger igjen mest penger, henholdsvis 3,7 milliarder kroner og 2,3 milliarder kroner sommeren 2007. Omsetningen skapt av tyske turister er mer enn dobbelt så stor som omsetningen til svensker, dansker og finner til sammen. Også turister fra Storbritannia, Frankrike og Nederland er viktigere økonomisk sett enn turister fra de enkelte skandinaviske landene.

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007. TØI-rapport 941/2008. Av Eivind Farstad og Arne Rideng
Sammendrag

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger