Du er her

Turister legger igjen 6 mrd. kroner i Buskerud

Turister i Buskerud legger igjen over 6 mrd. kroner, hvorav 2,3 mrd. kroner i Hallingdal og 1 mrd. i Drammensregionen.

Foto: Freepik.com

Forskere ved TØI har gjennomført en ringvirkningsanalyse av reiseliv i Buskerud med tall fra 2015. Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca. 9,9 millioner.

Samlet forbruk som kan tilskrives overnattende, gjennomreisende og dagsbesøkende turister i Buskerud er beregnet til ca. 6,1 milliarder kroner inkludert merverdiavgift. Direkte produksjonsvirkninger av dette forbruket er 4,7 milliarder og indirekte virkninger er beregnet til 2,1 milliarder i 2015.

Forbruket som kan tilskrives overnattende turister er beregnet til nær 5,7 milliarder kroner i 2015. Nordmenn brukte samlet sett mest, og står for ca. to tredeler av forbruket blant overnattende turister, og utlendinger en tredel. Andelen utlendingers forbruk utgjør har falt med 7 prosentpoeng fra 40 prosent i 2010.

Hotellgjestene la igjen mest penger i Buskerud, ca. 2,2 milliarder kroner (38 prosent av totalen), mens besøkende på private hytter la igjen ca. 0,9 milliarder kroner (17 prosent).

Ferie- og fritidsreisende la for øvrig igjen klart mest med 4,4 milliarder kr, mens yrkes-/forretningsreisende brukte til sammen ca. 1,3 milliarder kr på besøkene i fylket.

Til sammen er i alt ca. 10 500 personer sysselsatt direkte eller indirekte som følge av turistenes forbruk i Buskerud. Det er om lag ni prosent av alle sysselsatte med arbeidssted i Buskerud.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune. Beregningene er basert på en enkel oppdatering av beregningene fra 2010-analysen til 2015-tall.

Les hele rapporten: Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015. TØI-rapport: 1549/2017. Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger