Du er her

Turistene skaper økt omsetning på Voss

Turisme er en viktig næring i Voss kommune. Turistene la i 2007 igjen ca 700 millioner kroner i kommunen.  Omkring 18 prosent av sysselsettingen er knyttet til turisme.

Ekstrem jazz på Voss.  Foto:  Jan Granlie
I Voss kommune var det i 2007 ca. 1,1 millioner turistovernattinger, hvorav 456 tusen i kommersielle foretak. Det samlete turistkonsumet er beregnet til 711 millioner kroner i 2007. Direkte og indirekte produsjonsvirkninger av turismen er beregnet til 625 milloner kroner i Voss.

Direkte og indirekte sysselsatte turismen om lag 1160 personer (utenom utenbygds sesongarbeidere) av en samlet sysselsetting på ca 6350 personer. Dette utgjør 18 prosent. Bygging av fritidsboliger gir årlig 350 millioner kroner (240 mill. kr lokalt) i inntekter i Voss kommune.

Rapport: Økonomiske virkninger av reiseliv i Voss 2007, TØI rapport 950/2008. Av Eivind Farstad og Petter Dybedal

Rapportsammendrag

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger