Du er her

Turistene legger igjen over fem milliarder kroner i Buskerud

Til sammen sju prosent av arbeidstakerne i Buskerud er sysselsatt direkte eller indirekte som følge av turisme. Turistene la i 2010 igjen over fem milliarder kroner i fylket.

Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca 9,3 millioner i Buskerud i 2010. Samlet forbruk som kan tilskrives overnattende, gjennomreisende og dagsbesøkende turister i er beregnet til ca 5,61 milliarder kroner inkludert merverdiavgift.

Direkte produksjonsvirkninger av dette forbruket er 4,32 milliarder (i varehandel regnes kun bruttoavanse som produksjonsverdi) og indirekte virkninger (underleveranser, forbruk av skapte inntekter) er beregnet til 1,92 milliarder i 2010.

Til sammen er i alt ca 10 500 personer sysselsatt direkte eller indirekte som følge av turistenes forbruk i Buskerud. Det er sju prosent av alle sysselsatte med arbeidssted i Buskerud. Det er også store økonomiske verdier forbundet med eksisterende fritidsboliger og nybygging av fritidsboliger i Buskerud.

Antallet kommersielle, eller såkalte varme senger i fylket er beregnet til 28 400, herav 14 800 hotellsenger.

Rapport:
Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010. TØI rapport 1175/2011. Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger