Du er her

Turistene la igjen 2,1 milliarder kroner i Østfold i 2009

Turistene handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder kroner i Østfold (inklusive merverdiavgift) i 2009. Tallet er beregnet av Transportøkonomisk institutt.

Gamlebyen trekker til seg mange turister. Foto: Fredrikstad kommune

Overnattingsgjester står for nær 80 prosent av forbruket.  Hotell- og campinggjester hadde et beregnet forbruk på 790 millioner kroner, besøkende hos slekt og venner og annen overnatting 486 millioner, hytteeiere 389 millioner og båtturister 29 millioner. Forbruket for dagsturister og gjennomreisende er beregnet til 347 millioner kroner.

Indirekte produksjonsvirkninger utgjør et tillegg på 37 prosent i forhold til de direkte virkningene. Sysselsettingsvirkningene av turistkonsumet utgjør om lag 2 770 arbeidsplasser eller ca 2,1 prosent av sysselsettingen i fylket.

Rapporten gir også tall for forbruk og direkte virkninger på regionnivå (fem regioner).

Rapport: 
Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009. TØI-rapport 1070/2010. Av Petter Dybedal og Eivind Farstad
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger