Du er her

Stadig flere besøker Norge

I 2012 kom det ca 5,2 millioner overnattingsgjester og 1,3 millioner dagsbesøkende til Norge. I tillegg kom 588 000 cruisepassasjerer til Norge, som er mer enn noen gang.

Cruiseturistene  strømmer til Norge og Geiranger er en populær destinasjon. Foto: Harald Aas

Dette viser Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 (RVU - utenlandske besøkende) som er en forenklet utgave av den tidligere Gjesteundersøkelsen.

Antallet overnattingsgjester på tjenestereise gikk opp med seks prosent, og antall overnattingsgjester på feriereise gikk opp med tre prosent fra 2011 til 2012.

Overnattingsgjestene tilbrakte 33,7 millioner gjestedøgn i Norge i 2012, som er tre prosent mer enn i 2011.

Tyskland, Sverige og Danmark er de tre viktigste kildelandene for norsk reiselivsnæring målt i antall gjestedøgn.

Antallet svenske overnattingsgjester økte med fem prosent, og danske med åtte prosent, mens antallet tyske var omtrent på samme nivå som året før.

Også for de fleste andre landene var det en oppgang i 2012, slik at antall ankomster og økte med fire prosent og antallet gjestedøgn med tre prosent for alle land samlet.

Det var vekst i antall gjestedøgn i både vintersesongen og sommersesongen 2012 med henholdsvis fem og to prosent i forhold til samme sesong i 2011.  

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 (RVU - utenlandske besøkende) er en forenklet utgave av den tidligere Gjesteundersøkelsen.

Undersøkelsen omfatter i prinsippet alle reiser til og fra Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor riket, uansett formål og/eller overnattingsmåte. Både ferie- og forretningsreisende er inkludert, og undersøkelsen dekket i 2012 alle som reiste ut av landet med ferge, fly, tog eller på veg med bil, turbuss eller rutebuss. Bare de som har fast arbeid i Norge og bor i et annet land, er holdt utenfor, blant annet fordi disse ikke omfattes av det internasjonale turismebegrepet. Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende gir også en oversikt over cruiseskipstrafikken.

Rapport:
Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa-Mata

 

 
 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger