Du er her

Rekordmange utenlandske turister til Norge

Etter en nedgang i forbindelse med finanskrisen strømmer turistene nå til Norge igjen. Antallet utenlandske overnattingsgjester gikk opp med 10 prosent i 2010 sammenliknet med året før. Aldri tidligere har det vært så mange utenlandske turister i Norge som i 2010.

Dette vier den årlige gjesteundersøkelsen som TØI gjennomfører på oppdrag fra Innovasjon Norge.
I 2010 kom det ca 4,8 millioner utenlandske overnattingsgjester og 1,4 millioner dagsbesøkende fra utlandet til Norge. I tillegg ankom 411 000 passasjerer på cruiseskip.

Antallet overnattingsgjester på tjenestereise gikk opp med 10 prosent, og antall overnattingsgjester på feriereise gikk også opp med 10 prosent.

Tyskland, Sverige og Danmark er de tre viktigste markedene for norsk reiselivsnæring når det gjelder overnattingsgjester fra utlandet.

Antallet tyske overnattingsgjester økte med 18 prosent i 2010.

Gjesteundersøkelsen 2010 omfatter alle reiser til og fra Norge som foretas av personer som er bosatt i utlandet, uansett formål og/eller overnattingsmåte. Både ferie- og forretningsreisende er inkludert, og undersøkelsen dekker i 2010 alle som reiser ut av landet med ferge, fly, tog eller på veg med bil, turbuss eller rutebuss.

Undersøkelse har vært gjennomført hvert år side 1995.

Rapport:
Gjesteundersøkelsen 2010. Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge. TØI-rapport 1135/2011.  Forfattere: Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger