Du er her

Reiselivskampanje ga liten direkte effekt

Østlandsprosjektets kampanjer i 2008 og 2009 for å øke ferietrafikken til Østlandet med fly, hadde begrenset gjenomslagskraft. Det viser en evaluering fra Transportøkonomisk institutt.

En spørreundersøkelse TØI gjennomførte på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) blant tyske, franske og britiske turister på vei hjem fra ferie i Norge, viser at kun 15 prosent hadde registrert en eller flere av kampanjene før de bestilte billett. Av disse var det igjen kun mellom 10 og 30 prosent som svarte at kampanjen var avgjørende for at de hadde besluttet å reise.
 
Markedsføringskampanjene ble gjennomført i regi av VisitOSLO i Tyskland, Storbritannia og Frankrike sommersesongene 2008 og 2009, samt i vintersesongen 2008/2009. Målet var å få flere utenlandske besøkende med fly til Østlandet via Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). TØI har evaluert effekten av kampanjene ved hjelp av spørreskjemaer som ble delt ut på flyplassen til turister fra de aktuelle landene som var på vei hjem fra ferie/fritidsopphold i Norge.

Gjennomgående ser det ut til at kampanjene relativt sett har hatt størst gjennomslagskraft i de tyske markedene. Av de som hadde sett ett eller flere kampanjeelementer før bestillingen ble foretatt (15 prosent av turistene), svarte 27 prosent av de tyske reisende at kampanjen var avgjørende for at de bestilte reisen, mens henholdsvis 12 prosent av britene og 9 prosent av de franske reisende mente det samme.

Resultatene må ses i sammenheng med at svært mange (55 prosent) bestilte reisen tidlig, det vil si før kampanjene ble startet, og at målingene ble utført på rutene til et begrenset antall selskaper (i hovedsak SAS og Norwegian).

I rapporten ser man ikke bort fra at slik markedsføring kan ha positive effekter i form av generell Norgesreklame, og bidra til økt antall feriereiser til Norge med andre flyruter enn de som ble undersøkt, eller til økt bilturisme fra de aktuelle landene.

Kilde:
Kampanjemålinger for Østlandsprosjektet – hovedrapport. TØI-rapport 1048/2009. Forfatter: Petter Dybedal
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger