Du er her

Potensialet for Florø lufthavn analysert

Flytilbudet ved Florø lufthavn er godt sammenlignet med tilbudet på øvrige regionale lufthavner på Nordvestlandet, ikke minst som følge av helikopterflygningene til og fra kontinentalsokkelen. En analyse utført ved Transportøkonomisk institutt viser at Stavanger er den eneste destinasjonen som i dag er stor nok til å forsvare en ny direkterute, men en slik rute vil redusere behovet for kapasitet og frekvens på Bergensruten.

Flesteparten av de offshoreansatte bor i Hordaland og Rogaland. Bergen er et viktig knutepunkt for oljetrafikken og den siste avgangen til Bergen kan med fordel forskyves slik at også passasjerene fra siste innkommende helikopter kommer med, framgår det av rapporten. Det kan bidra til å styrke Florø som knutepunkt for offshoretrafikk.

Lufthavnen skaper sysselsetting lokalt, og et godt flytilbud har stor betydning for næringslivet i Florø og områdene rundt. Helikopterbasen og andre baseaktiviteter for offshorevirksomheten har et potensial for ringvirkninger som sammen med økt aktivitet offshore kan gi behov for et styrket flytilbud i framtida, konkluderer rapporten.

Rapport:
Potensialet for Florø lufthavn i et regionalt perspektiv. TØI-rapport 1078/2010. Forfatter(e): Joachim Rønnevik, Anne Gjerdåker, Jon Inge Lian
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger