Du er her

Norwegian øker markedsandelen

Norwegian fortsetter å styrke sin posisjon i det norske luftfartsmarkedet. Det viser  Avinors nye reisevaneundersøkelse som er gjennomført av Transportøkonomisk institutt.

Tall fra første tertial 2009 viser at Norwegian har økt sin markeds-andel fra 23 til 34 prosent i innenriksmarkedet, og fra 18 til 25 prosent i utenlandsmarkedet siden forrige reisevaneundersøkelse i 2007. Norwegians vekst har både kommet gjennom økt rutetilbud og økte markedsandeler på etablerte ruter.

SAS er imidlertid fortsatt den klart største operatøren med 51 prosent av innenlandstrafikken og 32 prosent av reisene mellom Norge og utlandet.

Resultatene viser ellers at Amsterdam har gått forbi København som den største transferlufthavnen. 25 prosent  av transferpassasjerene har flybytte på Schiphol, mens 23 prosent bytter fly på Kastrup. frankfurt og Stockholm er også blitt viktigere knutepunkt de siste par årene.  
 
Rapport:
Flytrafikken i første tertial 2009. TØI-rapport 1028/2009. Forfatter: Jon Martin Denstadli

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger