Du er her

Lønnsomt med lang rullebane ved Hammerfest lufthavn

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvide Hammerfeest lufthavn slik at flyplassen får en lang rullebane. Det viser en analyse utført ved Transportøkonomisk institutt.

Økt oljetrafikk, begrenset kapasitet og dårlig regularitet er bakgrunnen for utredning av en ny Hammerfest lufthavn på Grøtnes 15 km sør for Hammerfest. To alternativer er vurdert: en ”kort” rullebane på 1199 m som gir rom for noe større turboprop fly enn de som benyttes i dag, men ingen direkteruter til Oslo, og en lang rullebane på 1999 m som kan gi grunnlag for ruter til/fra Oslo med jetfly. Markedsgrunnlaget kan kun forsvare tre daglige frekvenser til Oslo ved en eventuell flyplassåpning i 2013.

Analysen viser at alternativet med kort rullebane er klart ulønnsomt, mens en lang rullebane er samfunnsøkonomisk lønnsom selv om den vil innebære en stor økonomisk belastning for Avinor. Gevinsten ligger hovedsakelig i bruk av større fly og kortere tilbringerreise som følge av redusert bruk av Alta lufthavn.

En ny flyplass vil også frigjøre arealer til byutvikling og lette etablering av energirelaterte bedrifter og rekruttering av nøkkelpersonell. Konklusjonen er avhengig av olje- og gassektorens framtidige utvikling i regionen.
 

Rapport: Ny Hammerfest lufthavn – marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger  TØI-rapport  973/2008. Av Jon Inge Lian og Harald Thune-Larsen

 

Kommentarer

  • Hjemmeside http://

    Dette hadde vært veldig bra!

Legg til kommentar

Felter merket med fet tekst må fylles ut
Skriv inn sikkerhetskoden fra bildet under (forklaring)
captcha (n/a)
Er koden uleselig klikk her for å lage en ny
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger