Du er her

Lofast førte til økt trafikk

Lofoten fastlandsforbindelse (Lofast) ble åpnet 1. desember 2007. Dette har ført til at biltrafikken til og fra Lofoten økte med 46 prosent. Antall overnattinger fra turister har også økt betydelig, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Lofast-forbindelsen gjør at reisende som skal til Lofoten ikke lenger trenger å kjøre via Vesterålen. Veien har kostet ca. 1,5 milliarder kroner, er 51 km lang og består av flere bruer og tunneler.

Kjøretiden fra Svolvær til Evenes lufthavn er nå snaut 2, 5 timer, omtrent 1,5 time kortere enn før. Lofast har gitt betydelige reisetidsbesparelser særlig mot nordlige og østlige destinasjoner.

Omfanget av biltrafikk til og fra Lofoten er økt med 46 prosent i perioden januar-august 2008 sammenliknet med samme periode 2007. Hovedtyngden av trafikkøkningen skyldes trolig økt lokal og regional trafikk, særlig trafikk til og fra Harstad.

Lofoten har etter Lofast også hatt en markant økning i antall turistovernattinger for sommersesongen 2008 (juni-august) sammenliknet med sommeren 2007. Det er nordmenns overnattinger som øker mest.

I Vesterålen har det vært en nedgang i antall overnattinger, men nedgangen er liten i absolutte tall (-5 000 netter) sammenliknet med økningen i Lofoten (+29 000 netter).

Evenes lufthavn har opplevd økt trafikk etter Lofast. Trafikkøkningen ser ut til å bestå av overført trafikk fra regionale lufthavner, og noe nyskapt trafikk særlig i markedet for charterreiser.

Rapport:
Lofast – virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen. TØI-rapport 994/2008. Forfattere: Anne Gjerdåker, Jon Inge Lian og Joachim Rønnevik. 
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger