Du er her

Lengre rullebaner i Lofoten kan gi bedre tilbud til lavere kostnad

Lengre rullebane på Leknes og Stokmarknes kan gi direkterute til Oslo med turbopropfly. En slik utbygging vil føre til mer konkurranse på noen regionale flyruter. Det vil gi et bedre tilbud til de reisende og føre til redusert tilskuddsbehov fra staten.

Det er i dag 3 flyplasser i området: Leknes med 90 000 passasjerer, Svolvær med 70 000 passasjerer og Stokmarknes med 100 000 passasjerer. Foto: Widerøe

Hadsel kommune og Vestvågøy kommune ønsker forlengelse av rullebanene på Stokmarknes lufthavn og Leknes lufthavn for å skape muligheter for å håndtere større fly enn i dag. Det er også foreslått en stor felles flyplass i Lofoten med 2000 meter rullebane som kan ta ned større jetfly.

Alle disse alternativene kan gi grunnlag for direkteruter til Oslo og besparelser for staten i sitt kjøp av regionale flyrutertjenester (FOT-ruter) i området, viser en rapport fra TØI.

Det er i dag 3 flyplasser i området: Leknes med 90 000 passasjerer, Svolvær med 70 000 passasjerer og Stokmarknes med 100 000 passasjerer. Om lag halvparten av passasjerene skal til Bodø og 30-40 % til Oslo/ Sør-Norge.

Dersom rullebanene på Leknes og Stokmarknes forlenges til 1200-1400 m slik at det kan gi direkterute til Oslo med turbopropfly, vil tilskuddet til regionale flyruter kunne halveres fra dagens nivå på 105 millioner kr per år.

Dersom man bygger en ny stamflyplass i Lofoten med 2000 meters rullebane, vil det kunne bli et tilstrekkelig marked for et stort jetfly rundt år 2020-2025, fordi det kan regnes med en betydelig tilbudsstimulering.

Tilskuddet til regionale flyruter vil da gå ned til anslagsvis 27 millioner kr, en besparelse på 78 millioner kr per år. Det er også grunnlag for ruter til Trondheim og Tromsø.

Et regionalt jetfly til Oslo fra en 1700 meters rullebane på Leknes vil passe bedre til markedsstørrelsen enn et større jetfly fra en stamflyplass, men gir i mindre grad rom for billige billetter.

Rapport:
Forlengelse av rullebaner i Lofoten og Vesterålen – effekter på marked, ruteøkonomi og statstøtte. TØI-rapport 1132/2011. Forfattere: Jon Inge Lian, Harald Thune-Larsen og Lars Draagen
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger