Du er her

God sikt viktigere enn høy temperatur

Sommerturister i Nord-Norge og på Svalbard skyr ikke kjølig vær hvis bare sikten er god. Men vedvarende tåke og regn kan skape en muggen atmosfære.

Turister i nord ser ut til å akseptere litt regn og skiftende vær så lenge ikke sikten blir for dårlig. Foto: Jens Kr. Steen jacobsen

En ny studie hvor nærmere 850 utenlandske og norske fritidsreisende intervjuet i Vesterålen, og vel 700 på Svalbard, viser at turistene ikke har noe mot litt kjølig vær så lenge sikten er god. Resultatet er i strid med tidligere ekspertbaserte studier som hevder at komfortabel temperatur er viktigst for turister.

Undersøkelsen er publisert i Climate Research, et av de internasjonalt ledende tidsskriftene for klimarelaterte studier som kombinerer naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig tilnærming.

En tredjedel at turistene på Svalbard og over halvparten av de besøkende i Vesterålen oppgir at de ikke hadde sjekket værforholdene på reisemålet før de bestemte seg for den aktuelle reisen. Samtidig viser undersøkelsen at fritidsreisende i begge disse områdene syntes været var bedre enn forventet. Rundt 80 prosent av de besøkende på Svalbard og nær 70 prosent av de besøkende i Vesterålen syntes været under oppholdet var ganske godt eller svært godt.

Undersøkelsen viser videre at det er forskjeller i værpreferanser og forventninger mellom de besøkende i de to områdene, som befinner seg i to ulike klimasoner. Fritidsreisende har varierende og subjektive ideer om hva som oppfattes som ”godt”, ”dårlig” og ”akseptabelt” vær.

De reisende i nordområdene vil ha god sikt fremfor høy temperatur. Litt regn og skiftende vær er akseptabelt. Ofte regn og dårlig sikt er det minst populære ferieværet, noe som må forstås i forhold til den sterke betydningen av synsinntrykk i turisme som sightseeing.

For turister i Nord-Norge som har eget kjøretøy regulerer imidlertid været hvor lenge man blir i et område. En del turister med egne kjøretøy forlater et område raskere enn planlagt om de ikke liker værforholdene. Godt vær får samtidig turistene til å bli lenger enn planlagt.

Flertallet av turistene på Svalbard sier at det er greit at det er litt kaldt og hele 20 prosent liker at det er kjølig. Men turistene her liker ikke vind, noe som må sees i lys av at mye sightseeing på Svalbard skjer med mindre utfluktsskip. Med sterk vind, blir bølgene høye og turistutfarter kan avlyses eller bli opplevd som ubehagelige. Videre er vindkjølingen betydelig i dette området. Hvis det for eksempel er 5° C og frisk bris, så føles det som -7° C. Så lenge det er god sikt og ikke for hyppige regnskurer, ser det ut til at svalbardturistene er fornøyde.

For noen tilreisende her er også møtet med naturkreftene en del av tiltrekningen til nordområdene, og litt av det som kalles dårlig vær kan stimulere andre sanser enn synet. Besøkende på Svalbard var generelt mer positive til været enn turister intervjuet i Nord-Norge. Søreuropeiske turister klaget mest og hadde minst aksept for lave temperaturer.

Undersøkelsen tyder på at mange potensielle besøkende har for negative oppfatninger av værforholdene i nordområdene, noe som gjør at reisemål her ikke blir tatt i betraktning når folk foretar feriebeslutningene. Dermed bør man vurdere om promosjon av nordområdene i større grad bør inkludere mer detaljerte opplysninger om værforholdene.

Undersøkelsen er finansiert av NORKLIMA-programmet i Norges forskningsråd med Jens Kr. Steen Jacobsen ved Transportøkonomisk institutt som prosjektleder.


Kilde: Jens Kr. Steen Jacobsen, Jon Martin Denstadli, Martin Lohmann og Eirik J. Førland: Tourist weather preferences in Europe’s Arctic. Climate Research, vol. 50: 31-42, 2011
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger