Du er her

Foregangsprosjekt i Europa

Oslos turistpass, Oslo Pass, er kåret til et foregangsprosjekt i Europa når det gjelder tilrettelegging for turister. Kåringen er gjort av utredningsprosjektet CONCERTOUR og ble offentliggjort under en internasjonal konferanse i Roma i slutten av september.

Under konferansen ble det delt ut seks priser for ”best practice” i Europa, eksempler til etterfølgelse hvor turisme- og transportutfordringer har blitt løst på en spesielt god måte.

VisitOslo ble æret for produktet Oslo Pass. Dette er et fordelskort for besøkende til Oslo som kombinerer offentlig transport med attraksjoner og andre turismeopplevelser på en særs god måte.

I begrunnelsen heter det at Oslo Pass har vært et foregangstiltak på dette området, og er et eksempel for andre europeiske byer som i mange tilfeller har utviklet liknende kort etter modell av Oslo.

CONCERTOUR-prosjektet er et EU-støttet utredningsprosjekt innen EUs 7. rammeprogram. Prosjektet har deltagere fra syv land. Transportøkonomisk institutt (TØI) har deltatt i prosjektet fra Norge.

Formålet med prosjektet er å fremme turismen i Europa ved å øke tilgjengelig¬heten til turistdestinasjoner, fjerne transportmessige flaskehalser og legge til rette for gode og bærekraftige transportløsninger lokalt.

Prosjektet har utarbeidet en håndbok og en aksjonsplan for hvordan man kan utvikle destinasjoner og transportløsninger i fellesskap. Nasjonale og lokale reiselivsmyndigheter, destinasjonsselskaper, transportselskaper, turoperatører, overnattingsbedrifter og turismeorganisasjoner vil kunne ha nytte av håndboka og aksjonsplanen.

Les CONCERTOURs omtale av Oslo Pass her.

Lenke til CONCERTOUR-rapport

Lenke til CONCERTOURs hjemmeside
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger