Du er her

Cruiseturister handler for 6-700 kroner dagen

Cruiseturistenes forbruk i land ligger på om lag 600 til 700 kroner pr dag.

Dette framgår av en ny rapport fra TØI som har sammenfattet informasjon fra 10 ulike undersøkelser som er gjort i perioden 2005 til 2018. Forbruket vil kunne variere mye fra havn til havn.

Resultatene fra de ulike rapportene spriker, fra et forbruk på 272 kroner pr døgn til 952 kroner (2018-priser). Ulikheter i utvalgsprosedyre, sted samt spørsmålsstillinger i undersøkelsene, er faktorer som i vesentlig grad bidrar til at resultatene spriker.

Rapport:
Cruiseturisters forbruk i Norge – en sammenlikning av resultater og metoder i ti undersøkelser. TØI rapport 2019. Forfatter: Petter Dybedal

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger