Du er her

Bil dominerer arbeidsreiser i Oslo og Akershus

Det er stor variasjon i transportmiddelfordelingen mellom hjem og jobb i Oslo og Akershus, men bilen dominerer.

Bilen dominerer arbeidsreiser til alle andre steder enn reiser til Oslo Sentrum og Indre by og Lysaker/Fornebuområdet, hvor kollektivtrafikken dominerer.

Det viser en ny rapport fra TØI som er utarbeidet på vegne av Akershus fylkeskommune.

Oslo og Akershus er knyttet tett sammen i samme bo- og arbeidsmarkedsregion. Oslo sentrum og indre by er hovedsentrum for hele denne regionen. Samtidig finnes det en rekke andre mindre sentre.

Det er riktignok stor variasjon i transportmiddelfordelingen for arbeidsreiser til og fra Akershus. Det er høye bilandeler for arbeidsreiser i Akershus og høye kollektivandeler på arbeidsreiser til Oslo sentrum. I Akershus arbeider bosatte enten i Oslo, da i hovedsak i Indre by, Sentrum eller lokalt, i egen kommune eller i nabokommunene. Det er lite pendling mellom de ulike delene av Akershus fylke.

Kollektivandelene er høyest på arbeidsreiser til arbeidssted i Oslo Indre by, inkludert Sentrum. Dette gjelder både på relasjoner mellom de ulike delene av Oslo og på reiser fra Akershus og Buskerud til Oslo Indre by inkludert Sentrum. Kollektivandelene på arbeidsreiser til Oslo ligger på 60 – 70 prosent. For reiser fra Oslo indre by, inkludert sentrum, er det også høye kollektivandeler på reiser til Asker og Bærum (65 prosent, men her er det betydelig usikkerhet).

Mange deler av Akershus har en stor andel kollektivreisende, spesielt på arbeidsreiser ut av kommunene. Asker, Oppegård og Nesodden har kollektivandeler på over 40 prosent for denne kategorien.

Andelen som går og sykler til arbeid er høyest i Oslo Sentrum og Indre by, men her har også enkelte andre kommuner, både i Follo og på Romerike betydelige andeler, særlig blant folk som har kort veg til arbeid.

Les mer om transportmiddelfordelingen for arbeidsreiser: Arbeidsreiser til og fra Akershus TØI rapport 1482/2016 Forfattere: Jørgen Aarhaug og Eva-Gurine Skartland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger