Du er her

Betydelig vekst i utenlandsturismen

Det var en betydelig vekst i utenlandsturismen til Norge i 2007. Antall utenlandske overnattingsgjester er beregnet til 4,3 millioner, noe som betyr en vekst på fem prosent.

De utenlandske gjestene tilbrakte til sammen 29 millioner gjestedøgn i Norge. Overnatting på hotell og hos slekt og venner er mest vanlig, men mange overnatter også på hytter og campingplasser. Tyskland, Sverige, Danmark, Storbritannia, Nederland og USA er de viktigste landene for norsk reiselivsnæring.

Overnatting på hotell, pensjonat og lignende er den mest vanlige overnattingsformen totalt sett for alle gjestedøgn (27 prosent). Nest viktigste overnattingsform sommeren 2007 er overnatting hos slekt og venner (23 prosent). 20 prosent av overnattingene foregår på en campingplass. Hytte er også mye brukt (16 prosent).

Det er stor variasjon i overnattingsmønsteret mellom turister fra ulike bostedsland: Svenske feriegjester benytter ofte ikke-kommersielle overnattingsformer som innkvartering hos slekt/venner eller egen/ lånt hytte, mens tyskerne og danskene gjerne er orientert mot camping og leid hytte. Finske og særlig nederlandske turister har høye andeler camping, mens britene har en jevnere fordeling på alle de ulike overnattingsmåtene. Høyest andel overnattinger hos slekt og venner og på hotell har feriegjester fra USA.

Dagreiser og cruisetrafikken til Norge har måttet tåle en nedgang i 2007. Det kommer færre finner og svensker på dagsreiser, og antall cruisepassasjerer som har besøkt en eller flere norske havner er redusert med 6 prosent. Nedgangen er tydeligst blant cruisegjester fra Tyskland og USA. Det er imidlertid en liten vekst i antall cruisegjester fra Spania og Italia.

Gjesteundersøkelsen 2007 - Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge. TØI-rapport 928/2007. Av Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland og Bente Heimtun

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger