Du er her

Behov for økt kapasitet på Gardermoen

Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL).

OSL spiller en avgjørende rolle som knutepunkt i det norske luftfartssystemet. Dette gjelder for innlands- og utenlandsreiser og også for flyfrakt. Med fortsatt trafikkvekst og uendret kapasitet, vil trafikken presses ut til lufthavner syd for Oslo. Prisene for flytrafikk til/fra og via OSL vil øke.

I tillegg vil knutepunktfunksjonen bli ivaretatt av økt transfertrafikk i Bergen og Stavanger og ved økt bruk av utenlandske knutepunkt (Amsterdam, Frankfurt).

Det er særlig nordvestlandet og Nord-Norge som er avhengig av OSL som knutepunkt for videre trafikk. For denne trafikken vil overgangsmulighetene bli dårligere og mer tungvinte.
 

Rapport:
Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009.  Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger