Du er her

Bedre veger gir mer pendling på kryss og tvers

Bedre veger bidrar til kortere reisetider, større arbeidsmarkeder og mer pendling på kryss og tvers.

Det viser en ny undersøkelse av lokale virkninger av transportinvesteringer utført ved Transportøkonomisk institutt.

Regionforstørring gjennom infrastrukturinvesteringer er et viktig regionalpolitisk mål. Formålet er å skape et mer variert og effektivt arbeidsmarked, gjennom å bedre tilgjengeligheten mellom og innen regioner.
 
Studier av Korgfjelltunnellen, Trekantsambandet og Rv5 mellom Førde og Florø viser at infrastrukturinvesteringene har redusert reisetiden og skapt større rekkevidde. Dette bidrar igjen til å skape en større region med et bredere og mer variert arbeidsmarked, som gir økt fleksibilitet både når det gjelder sysselsettings-muligheter og bedrifters mulighet til å skaffe den kompetanse de behøver.

Opplevelsen av en større region med et bredere tilbud bidrar til å styrke områdets attraktivitet når det gjelder bosetting og tilflytting. Ulempen er økt trafikk, og noen bedrifter vil også merke negative omfordelingseffekter av økt konkurranse.

Lenke til artikkel om undersøkelsen i tidsskriftet Samferdsel: Gode veger skaper sterkere regioner

Rapport:
Regionforstørring: Lokale virkninger av transportinvesteringer
TØI-rapport 1057/2010. Forfatter(e): Øystein Engebretsen, Anne Gjerdåker

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger