Du er her

Båt i Oslofjorden er mer miljøbelastende og koster mer enn buss

En båtrute Aker Brygge – Huk – Hvervenbukta – Ingierstrand vil ha begrenset antall avganger og vil koste mer enn en tilsvarende rute med buss. I tillegg vil en slik rute være mer miljøbelastende med bruk av dagens båter.

Det viser en ny rapport fra TØI som har vurdert mulighetene for å utvide båttilbudet i Oslofjorden for fritidsreisende. Rapporten viser at en båtrute Aker Brygge – Huk – Hvervenbukta – Ingierstrand («blå ring») vil kreve en hurtiggående båt. Den vil likevel ikke klare flere enn to avganger på formiddagen for å frakte badegjester til strendene. På ettermiddagen/kvelden vil det være aktuelt med anløp både før og etter ettermiddagsrushet. Våre beregninger viser at båtkonseptet har et samfunnsøkonomisk underskudd på ca. 3,9 mill. kr per år. Som kollektivtransporttilbud er dermed båt til de nevnte stedene lite hensiktsmessig.

Rapporten påpeker at dersom det er ønskelig med et båttilbud i «blå ring» ut fra tanken om at en båtreise i seg selv er en opplevelse, bør dette heller ses på som et kulturtilbud snarere enn et kollektivtransporttilbud.

TØI publiserte vinteren 2015 en rapport som vurderte om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvide hurtigbåttilbudet for arbeidsreiser i Oslofjorden som en del av et utvidet kollektivtilbud. Rapporten (1402/2015) konkluderte med at en hurtigbåt har per i dag negativ samfunnsøkonomisk nytte, men kan i løpet av en tiårsperiode få positiv nytte for enkelte ruter med maksimal positiv utvikling. Begge rapporten er skrevet på oppdrag fra en rekke fylkeskommuner og kommuner i Osloregionen. Utredningen om båtrute i «blå ring» i Oslofjorden er en tilleggsbestilling og må ses i sammenheng med hovedrapporten.

TØI-rapport 1412/2015. Vurdering av «blå ring» i Oslofjorden. Forfattere: Frants Gundersen, Njål Nore og Paal B. Wangsness

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger