Du er her

Antall cruiseturister mer enn tredoblet på 15 år

Antall cruiseturister i Norge har økt fra ca 200 000 til nær 700 000 de siste 15 årene. Prognosene framover viser en noe lavere vekst.

Geiranger hadde besøk av 203 cruiseskip i 2014.  

Antall anløp har økt fra ca 1 200 til 2 000 i samme periode og antall passasjerer per skip ble omtrent fordoblet. Cruiseturismen i Norge vokser omtrent i samme takt som i Europa ellers, viser en ny rapport fra TØI.  

For antall cruiseturister er den gjennomsnittlige årlige veksten nær 9 prosent, men veksten har vært ujevn og det er tegn på stagnasjon i 2014 og 2015.

Prognosene i rapporten forutsetter en reduksjon i de årlige vekstratene. Rapporten skisserer tre alternativer, henholdsvis 0,3 prosent, 2 prosent og 3,5 prosent årlig vekst i perioden 2014 til 2060. 3,5 prosent årlig vekst til 2028 og 2 prosent i perioden 2028 til 2060 gir om lag 2 millioner cruiseturister i 2060 og om lag 3250 anløp i norske cruisehavner.

Den viktigste cruisehavnen målt etter antall anløp og antall cruiseturister har i alle år vært Bergen, som i 2014 hadde 323 anløp og 443 000 cruisepassasjerer. Blant de åtte havnene som hadde mer enn 100 anløp i 2014 finner vi fire andre byer – Stavanger (159), Oslo (129), Ålesund (129) og Tromsø (109). De tre øvrige er Geiranger (203), Flåm/Aurland (149) og Nordkapp (104).

Havner på Vestlandet økte sin andel av cruiseanløpene fra 57 prosent i 1993 til 65,5 prosent i 2014. Tilsvarende har Nord-Norges andel sunket fra 32 til 21 prosent i samme tidsrom. Oslos andel av anløp var stigende fram til 2006, men har siden da sunket fra 10,4 til 6,5 prosent.

Rapport:
Cruisetrafikk til norske havner – Oversikt, historie og prognoser fram til 2060.  TØI rapport 1388/2015. Forfattere: Petter Dybedal, Eivind Farstad, Per-Erik Winther, Iratxe Landa-Mata

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger