Du er her

Hytteturismen holdt mye av økonomien i gang i Hallingdal i 2020

Da utenlandske turister uteble som følge av koronapandemien bidro hytteutbygging og norske hyttegjester til å hindre fullstendig krise i en svært utsatt Hallingdalregion.

I Hallingdal er reiselivsnæringen helt sentral for å sikre lokal verdiskaping og sysselsetting, og det så mørkt ut i mars 2020 da koronapandemien traff landet og Norge stengte ned.

De norske påsketuristene måtte holde seg hjemme i fjor, og bortfallet av utenlandske turister resulterte i en betydelig nedgang i antallet gjestedøgn i Hallingdal i månedene mars-juni, august og november.

Men med stengte grenser og utreiseforbud sommeren 2020, måtte nordmenn feriere i eget land. I skoleferien så man et markant oppsving i kommersielle gjestedøgn i Hallingdal.

Det var vekst i bruk, utleie, salg og nybygging av hytter i Hallingdal i 2020, og dette bidro også til økt omsetning i detaljvarehandelen i de seks Hallingdalkommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol.

Dette er de viktigste funnene i et nylig avsluttet regionalt kvalifiseringsprosjekt som oppsummerer de umiddelbare effektene av koronapandemien på reiselivsnæringen i Hallingdal.

Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond, RFF Viken, Regionrådet for Hallingdal/ Flå kommune og Transportøkonomisk institutt (TØI), og er et samarbeidsprosjekt mellom TØI og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Rapport: Covid-19 og reiselivet i Hallingdal – En pilotstudie av effektene av koronapandemien i 2020. TØI-rapport 1833/2021. Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Petter Dybedal, Iratxe Landa-Mata, Frants Gundersen, Knut Bjørn Stokke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger