Du er her

 • > Forsiden
 • > Regional utvikling og reiseliv

Siste nytt

 • Reiselivskampanje ga liten direkte effekt

  Østlandsprosjektets kampanjer i 2008 og 2009 for å øke ferietrafikken til Østlandet med fly, hadde begrenset gjenomslagskraft. Det viser en evaluering fra Transportøkonomisk institutt.

 • Behov for økt kapasitet på Gardermoen

  Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL).

 • Foregangsprosjekt i Europa

  Oslos turistpass, Oslo Pass, er kåret til et foregangsprosjekt i Europa når det gjelder tilrettelegging for turister. Kåringen er gjort av utredningsprosjektet CONCERTOUR og ble offentliggjort under en internasjonal konferanse i Roma i slutten av september.

 • Norwegian øker markedsandelen

  Norwegian fortsetter å styrke sin posisjon i det norske luftfartsmarkedet. Det viser  Avinors nye reisevaneundersøkelse som er gjennomført av Transportøkonomisk institutt.

 • Lofast førte til økt trafikk

  Lofoten fastlandsforbindelse (Lofast) ble åpnet 1. desember 2007. Dette har ført til at biltrafikken til og fra Lofoten økte med 46 prosent. Antall overnattinger fra turister har også økt betydelig, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer

  Tanken om at investeringer i infrastruktur stimulerer til regional utvikling og økonomisk vekst har vært sentral i samferdselspolitikken. En gjennomgang av forskningen på området viser at årsaksretningen mellom infrastrukturinvesteringer og økonomisk vekst er uklar, og mekanismene som ligger til grunn for en slik sammenheng er ikke godt nok forstått.

Viser fra 49 til 54 av totalt 62 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger