Du er her

 • > Forsiden
 • > Regional utvikling og reiseliv

Siste nytt

 • Lofast førte til økt trafikk

  Lofoten fastlandsforbindelse (Lofast) ble åpnet 1. desember 2007. Dette har ført til at biltrafikken til og fra Lofoten økte med 46 prosent. Antall overnattinger fra turister har også økt betydelig, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer

  Tanken om at investeringer i infrastruktur stimulerer til regional utvikling og økonomisk vekst har vært sentral i samferdselspolitikken. En gjennomgang av forskningen på området viser at årsaksretningen mellom infrastrukturinvesteringer og økonomisk vekst er uklar, og mekanismene som ligger til grunn for en slik sammenheng er ikke godt nok forstått.

 • Lønnsomt med lang rullebane ved Hammerfest lufthavn

  Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvide Hammerfeest lufthavn slik at flyplassen får en lang rullebane. Det viser en analyse utført ved Transportøkonomisk institutt.

 • Sentralisering og regionforstørring

  Regionforstørring og sentralisering etter 1980 har endret arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi. Regionforstørring innebærer økt rekkevidde som gjør at folk kan velge arbeidsplass over et større geografisk område.
 • Større regioner vil føre til økte CO2-utslipp

  Det er et mål innenfor regional- og samferdselspolitikken at veiutbygging skal stimulere til større regioner, men dette vil med stor sannsynlighet føre til økt personbiltrafikk og dermed økte utslipp av klimagasser.
 • Utenlandske turister øker forbruket

  Utenlandske turister bruker stadig mer penger når de besøker Norge. Sommeren 2007 la de igjen hele 16.6 milliarder kroner, over 7 milliarder kroner mer enn fem år tidligere.
Viser fra 49 til 54 av totalt 58 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger