Du er her

 • > Forsiden
 • > Regional utvikling og reiseliv

Siste nytt

 • Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer

  Tanken om at investeringer i infrastruktur stimulerer til regional utvikling og økonomisk vekst har vært sentral i samferdselspolitikken. En gjennomgang av forskningen på området viser at årsaksretningen mellom infrastrukturinvesteringer og økonomisk vekst er uklar, og mekanismene som ligger til grunn for en slik sammenheng er ikke godt nok forstått.

 • Lønnsomt med lang rullebane ved Hammerfest lufthavn

  Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvide Hammerfeest lufthavn slik at flyplassen får en lang rullebane. Det viser en analyse utført ved Transportøkonomisk institutt.

 • Sentralisering og regionforstørring

  Regionforstørring og sentralisering etter 1980 har endret arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi. Regionforstørring innebærer økt rekkevidde som gjør at folk kan velge arbeidsplass over et større geografisk område.
 • Større regioner vil føre til økte CO2-utslipp

  Det er et mål innenfor regional- og samferdselspolitikken at veiutbygging skal stimulere til større regioner, men dette vil med stor sannsynlighet føre til økt personbiltrafikk og dermed økte utslipp av klimagasser.
 • Utenlandske turister øker forbruket

  Utenlandske turister bruker stadig mer penger når de besøker Norge. Sommeren 2007 la de igjen hele 16.6 milliarder kroner, over 7 milliarder kroner mer enn fem år tidligere.
 • Turistene skaper økt omsetning på Voss

  Turisme er en viktig næring i Voss kommune. Turistene la i 2007 igjen ca 700 millioner kroner i kommunen.  Omkring 18 prosent av sysselsettingen er knyttet til turisme.
Viser fra 49 til 54 av totalt 57 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger