Du er her

 • > Forsiden
 • > Regional utvikling og reiseliv

Siste nytt

 • 60 000 kroner i årlig forbruk per hytte

  Norske fritidsboliger i er bruk ca 40 netter i året, noe som utgjør 114 gjestedøgn. Bruksbetinget forbruk er beregnet til ca 15 000 kroner per år i gjennomsnitt. I tillegg kommer ca 19 000 kroner knyttet til det å eie hytta samt ca 25 000 kroner årlig til oppussing og oppgradering. Til sammen utgjør dette ca 21 milliarder kroner per år for alle fritidsboliger i Norge.
   

 • Turistene legger igjen over fem milliarder kroner i Buskerud

  Til sammen sju prosent av arbeidstakerne i Buskerud er sysselsatt direkte eller indirekte som følge av turisme. Turistene la i 2010 igjen over fem milliarder kroner i fylket.

 • Rekordmange utenlandske turister til Norge

  Etter en nedgang i forbindelse med finanskrisen strømmer turistene nå til Norge igjen. Antallet utenlandske overnattingsgjester gikk opp med 10 prosent i 2010 sammenliknet med året før. Aldri tidligere har det vært så mange utenlandske turister i Norge som i 2010.

 • Vegbygging kan skape robuste regioner

  Når vegbygging knytter regionsentre sammen med reisetider på inntil 45-50 minutter, kan dette legge til rette for et sterkere servicetilbud og arbeidsmarked som gjør hele regionen mer robust.

 • Lengre rullebaner i Lofoten kan gi bedre tilbud til lavere kostnad

  Lengre rullebane på Leknes og Stokmarknes kan gi direkterute til Oslo med turbopropfly. En slik utbygging vil føre til mer konkurranse på noen regionale flyruter. Det vil gi et bedre tilbud til de reisende og føre til redusert tilskuddsbehov fra staten.

 • Mikrofly overtar for motorfly og seilfly

  Luftsportsmiljøet i Norge opplever synkende aktivitet for motorfly og seilfly, mens mikrofly opplever vekst. En av utfordringene er tilgang på landingsplasser, særlig i Osloregionen etter utflyttingen av hovedflyplassen fra Fornebu.

Viser fra 37 til 42 av totalt 60 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger