Du er her

 • > Forsiden
 • > Regional utvikling og reiseliv

Siste nytt

 • Vegbygging kan skape robuste regioner

  Når vegbygging knytter regionsentre sammen med reisetider på inntil 45-50 minutter, kan dette legge til rette for et sterkere servicetilbud og arbeidsmarked som gjør hele regionen mer robust.

 • Lengre rullebaner i Lofoten kan gi bedre tilbud til lavere kostnad

  Lengre rullebane på Leknes og Stokmarknes kan gi direkterute til Oslo med turbopropfly. En slik utbygging vil føre til mer konkurranse på noen regionale flyruter. Det vil gi et bedre tilbud til de reisende og føre til redusert tilskuddsbehov fra staten.

 • Mikrofly overtar for motorfly og seilfly

  Luftsportsmiljøet i Norge opplever synkende aktivitet for motorfly og seilfly, mens mikrofly opplever vekst. En av utfordringene er tilgang på landingsplasser, særlig i Osloregionen etter utflyttingen av hovedflyplassen fra Fornebu.

 • Potensialet for Florø lufthavn analysert

  Flytilbudet ved Florø lufthavn er godt sammenlignet med tilbudet på øvrige regionale lufthavner på Nordvestlandet, ikke minst som følge av helikopterflygningene til og fra kontinentalsokkelen. En analyse utført ved Transportøkonomisk institutt viser at Stavanger er den eneste destinasjonen som i dag er stor nok til å forsvare en ny direkterute, men en slik rute vil redusere behovet for kapasitet og frekvens på Bergensruten.

 • Turistene la igjen 2,1 milliarder kroner i Østfold i 2009

  Turistene handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder kroner i Østfold (inklusive merverdiavgift) i 2009. Tallet er beregnet av Transportøkonomisk institutt.

 • Gode vegforbindelser skaper sterkere regioner

  Et sterkere regionalt servicetilbud og arbeidsmarked kan oppstå når regionsentre blir knyttet bedre sammen ved hjelp av nye veger.

Viser fra 37 til 42 av totalt 57 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger