logo

Søk

Du er her

 • > Forsiden
 • > Regional utvikling og reiseliv

Siste nytt

 • Foregangsprosjekt i Europa

  Oslos turistpass, Oslo Pass, er kåret til et foregangsprosjekt i Europa når det gjelder tilrettelegging for turister. Kåringen er gjort av utredningsprosjektet CONCERTOUR og ble offentliggjort under en internasjonal konferanse i Roma i slutten av september.

 • Norwegian øker markedsandelen

  Norwegian fortsetter å styrke sin posisjon i det norske luftfartsmarkedet. Det viser  Avinors nye reisevaneundersøkelse som er gjennomført av Transportøkonomisk institutt.

 • Lofast førte til økt trafikk

  Lofoten fastlandsforbindelse (Lofast) ble åpnet 1. desember 2007. Dette har ført til at biltrafikken til og fra Lofoten økte med 46 prosent. Antall overnattinger fra turister har også økt betydelig, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer

  Tanken om at investeringer i infrastruktur stimulerer til regional utvikling og økonomisk vekst har vært sentral i samferdselspolitikken. En gjennomgang av forskningen på området viser at årsaksretningen mellom infrastrukturinvesteringer og økonomisk vekst er uklar, og mekanismene som ligger til grunn for en slik sammenheng er ikke godt nok forstått.

 • Lønnsomt med lang rullebane ved Hammerfest lufthavn

  Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvide Hammerfeest lufthavn slik at flyplassen får en lang rullebane. Det viser en analyse utført ved Transportøkonomisk institutt.

 • Sentralisering og regionforstørring

  Regionforstørring og sentralisering etter 1980 har endret arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi. Regionforstørring innebærer økt rekkevidde som gjør at folk kan velge arbeidsplass over et større geografisk område.
Viser fra 43 til 48 av totalt 54 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas