logo

Søk

Du er her

Siste nytt

 • Unge på lett motorsykkel topper risikostatistikken

  Ungdom i aldersgruppen 16-17 år som kjører lett motorsykkel topper risikostatistikken. Disse har 13 ganger høyere risiko for å bli skadet eller drept i trafikken sammenliknet med gjennomsnittet av mc-førere, og hele 75 ganger høyere risiko pr kilometer enn en gjennomsnittlig bilist.
   

 • Trafikksikkerhets-håndboka i ny utgave på engelsk

  Trafikksikkerhetshåndboka,  ”The Handbook of Road Safety Measures”, er kommet i ny revidert utgave på engelsk.

 • Trafikkfarlige legemidler og narkotika vanligere enn alkohol

  I den norske veikantundersøkelsen 2008 – 09 var det flere norske sjåfører som testet positivt for trafikkfarlige legemidler eller narkotika enn for alkohol. Sovemidler, beroligende og sterke smertestillende stoffer var vanligst. Blant de narkotiske stoffene var cannabis, kokain og amfetamin hyppigst forekommende. Undersøkelsen avdekker imidlertid store forskjeller mellom landsdelene.

 • Bilførere med ADHD har lavere risiko enn antatt

  Risikonivået for bilførere med ADHD er langt lavere enn hittil antatt, fremgår det av et prosjekt Transportøkonomisk institutt (TØI) har utført på oppdrag fra det svenske Vägverket.

 • Lite promillekjøring blant tungbilførere

  Promillekjøring er et stort problem i trafikken, men ikke blant lastebilsjåfører viser en ny undersøkelse. Av 2836 tungbilførere som ble kontrollert av Utrykingspolitiet våren 2009, hadde bare én fører promille over 0,2.

 • Stadig større oppslutning om lav promillegrense

  Promillegrensen på 0,2 får stadig større aksept i befolkningen. Mens det i 2002 var 53 prosent som mente grensen burde endres tilbake til 0,5, var denne andelen sunket til 27 prosent i 2008, viser en undersøkelse utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen.

Viser fra 49 til 54 av totalt 58 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no