Du er her

Forskningsprosjekt:

Sykkelbud

Trafikksikkerhet for sykkelbud sysselsatt i plattformøkonomien.

Prosjektet «Sykkelbud» dreier seg om trafikksikkerhet for sykkelbud sysselsatt i plattformøkonomien. Dette er en ny gruppe transportarbeidere som tar oppdrag gjennom digitale apper på telefonen. Per i dag finnes det lite kunnskap om trafikksikkerhet for denne gruppen transportarbeidere.

Flere forhold peker mot at sykkelbud er en særlig risikoutsatt gruppe; sykkelbud som jobber i plattformøkonomien er ofte sysselsatt gjennom atypiske ansettelser og er ikke omfattet arbeidsmiljøloven, er myke trafikanter og har høy trafikkeksponering. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om trafikksikkerhet for denne gruppen arbeidstakere.

Prosjektet har følgende hovedmål:

  • Kartlegge næringsstrukturen i bransjen
  • Kartlegge og systematisere det som finnes av forskningslitteratur på HMS/trafikksikkerhet for sykkelbud og liknende transportarbeidere
  • Kartlegge ulykkesforekomst, trafikkarbeid og risikofaktorer blant sykkelbud, og estimere ulykkesrisiko for denne gruppen arbeidstakere.

Prosjektperioden løper fra april 2023 til desember 2024.

I prosjektet samler vi inn data på flere måter. Vi har gjennomført dybdeintervjuer med sykkelbud og tillitsvalgte. I tillegg gjennomføres en spørreundersøkelse blant sykkelbud om trafikksikkerhet våren 2024.

Kontaktperson

Vibeke Milch Uhlving

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger