Du er her

Konferanse om sårbarhet i krisetider og kommunal beredskap:

Hvordan hjelpe befolkningen når krisen inntreffer?

Hvilke tiltak kan kommuner iverksette for å ivareta marginaliserte og sårbare grupper i kriser, og hvordan har offentlige aktører håndtert noen av våre mest kjente kriser i nyere tid?

Tidligere ordfører i Gjerdrum Anders Østensen, Hans Magnus Nilholm, beredskapsansvarlig under ekstremværet i Ringerike kommune, og fagdirektør Ann Karin Midtgaard i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB deler sine erfaringer rundt krisehåndtering når det utenkelige skjer.

Sammen med risiko- og sikkerhetsfagmiljøet ved Universitetet i Stavangerarrangerte forskere ved TØI konferanse om sårbarhet i krisetider. Formålet med konferansen var å gi deltakerne kunnskap om marginaliserte og sårbare grupper i kriser og hvilke tiltak som kan iverksettes for å ivareta disse. Kommunale aktører delte erfaringer fra håndtering av noen av våre mest kjente kriser i nyere tid.

Hvordan kan man i offentlig sektor planlegge for det ukjente, for å unngå kriser eller minimere negative konsekvenser? Hvordan prioritere beredskap i en offentlig sektor med mange ansvarsområder og stramme budsjetter?

Du kan se hele seminaret i opptak her NB! programmet starter 10:58.

Program

Del 1: Forskningsresultater

Velkommen v/Sunniva Meyer, TØI

Hvem var mest sårbare under pandemien? v/ Tor-Olav Nævestad, TØI

Hva er sårbarhet, og hvem er mest sårbare? v/ Christian Henrik Alexander Kuran, UiS

Tiltak for å forsterke støtten til de mest sårbare i kriser v/ Sunniva Meyer, TØI

Del 2: Berørte aktører og myndigheter

Sårbarhet i befolkningen ved ulike hendelser v/ Fagdirektør Ann Karin Midtgaard i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB

Hvem trengte mest assistanse fra myndighetene etter kvikkleireraset i Gjerdrum? v/ tidligere ordfører Anders Østensen

Hvem var mest sårbare under ekstremværet Hans? v/ Beredskapsansvarlig Magnus Nilholm i Ringerike kommune

Innbyggere i sårbare situasjoner, erfaringer fra Oslo kommune gjennom pandemien og Ukraina-krigen v/ tidligere fagsjef i Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester Inger Elisabeth Salvesen

Del 3: Paneldiskusjon:

               Med Magnus Nilholm, Anders Østensen, Inger Elisabeth Salvesen

Oppsummering v/Sunniva Meyer, TØI

Kontaktperson

Sunniva Frislid Meyer

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger