Du er her

Kompetanseområde:

Styring, regulering og internasjonalisering

«Sikkerhetsstigen» er en enkel evidensbasert tilnærming til organisatorisk sikkerhetsstyring i veitransport. Vi forsker på synergien mellom økokjøring og sikker kjøring, og det som må på plass for at sikkerhetsstyring skal lykkes. Økokjøring, internasjonalisering i transport, og styring av sikkerhet hos utenlandske sjåfører er også et viktig tema for gruppen innen dette området. Les mer om "Sikkerhetsstigen".

Pågående prosjekter

Trafikksikkerhetsmessige konsekvenser av Ruters kontraktskrav

Økonomisk kjøring som trafikksikkerhetstiltak

Bistand SHT temaanalyse av alvorlige ulykker med vogntog: rammebetingelser

Rapporter og artikler

Styring og regulering

Hvordan kan Ruter arbeide med trafikksikkerhet?

The safety ladder: developing an evidence-based safety management strategy for small road transport companies

Miniscenario: Sikkerhetsstigen. Innføre tiltak for sikkerhetsstyring i godstransportbedrifter

Utvikling av mal for evaluering av Trafikksikker kommune

Work-related accidents in Norwegian road, sea and air transport: roles and responsibilities

Tunge kjøretøy og trafikkulykker – Norge sammenlignet med andre land i Europa

Occupational safety and work related factors in Norwegian maritime transport

Traffic accidents triggered by drivers at work – A survey and analysis of contributing factors

Hvordan kan myndighetene hjelpe de små transportbedriftene med sikkerhetsstyring?

Obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører

Work related accidents in road sea and air transport: prevalence and risk factors

Ulykkesrisikoen til norskopererte godsskip i norske farvann

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer

Health, safety and bus drivers

Kartlegging av arbeidsrelaterte trafikkulykker. Analyse av dødsulykker i Norge fra 2005 til 2010

 

Internasjonalisering

Internationalisation in Road Transport of Goods in Norway: Safety Outcomes, Risk Factors and Policy Implications

Safety in maritime transport: Is flag state important in an international sector?

Internationalisation in road transport of goods: safety outcomes, risk factors and measures

Ulykkesrisiko for tunge godsbiler på norske veger: Sammenlikning av norske og utenlandske aktører

Internationalisation in Road Transport of Goods in Norway: Safety Outcomes, Risk Factors and Policy Implications

Hvordan kan Ruter arbeide med trafikksikkerhet

 

Increasing the implementation of traffic safety management systems by organisations

Utvikling av mal for evaluering av Trafikksikker kommune

Slik kan det bli færre tungbilulykker

Sikkerhetskultur, sikkerhetsledelse og risiko i godstransportbedrifter på veg

Sikkerhetsstigen. Innføre tiltak for sikkerhetsstyring i godstransportbedrifter

The safety ladder: developing an evidence-based safety management strategy for small road transport companies

Internationalisation in road transport of goods: safety outcomes, risk factors and measures

Hvordan kan myndighetene hjelpe de små transportbedriftene med sikkerhetsstyring?

 

Fatigue management

Fatigue in transport: a review of exposure, risks, checks and controls

Countermeasures for use in fatigue risk management

Fatigue in operators of land- and sea-based transport forms in Norway. Risk Profiles Fatigue in Transport Report IV

Fatigue in operators of land- and sea-based transport forms in Norway. Literature review and expert opinion. Fatigue in Transport Report III.

An assessment of studies of human fatigue in land and sea transport

What is fatigue and how does it affect the safety performance of human transport operators?

Managing fatigue in occupational settings

Kontaktperson

Tor-Olav Nævestad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger