Du er her

Kompetanseområde:

Sikkerhetskultur

Trafiksikkerhetskultur beskriver sikkerhetsrelevante måter å oppføre seg på i trafikken; felles normer og forventninger til egen og andres atferd i trafikken, og felles holdninger og verdier i definisjonen av nasjonal trafikksikkerhetskultur.

System og kultur har vært med på å etablere begrepet «trafikksikkerhetskultur», og har bred erfaring fra prosjekter forkartlegging/benchmarking av sikkerhetskultur, tiltak for å forbedre sikkerhetskultur, regulering av sikkerhetskultur, og forhold mellom sikkerhetskultur og ulykker.

Sikkerhetskulturperspektivet har et betydelig potensiale for å redusere trafikkulykker fordi kultur utgjør en viktig risikofaktor som i dag ikke omfattes av tradisjonelle tilnærminger til trafikksikkerhet. Sikkerhetskulturbegrepet er relativt nytt i vegsektoren og det er behov for mer forskning på betydningen av trafikksikkerhetskultur for trafikksikkerhetsatferd og ulykker, og hvordan vi kan bruke informasjonen for å øke trafikksikkerheten.

Digital sikkerhetskultur beskriver felles holdninger, kunnskap, ferdigheter og atferd som menneskene i en organisasjon som påvirker håndtering av digitale trusler.

Vi har flere åpgående prosjekter om sikkerhetskultur i transportbedrifter og om regulering og sikkerhetskultur (for Trafikverket i Sverige), organisatorisk sikkerhetskultur (f. eks. Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune), trafikksikkerhetskultur i ulike land og IT-sikkerhetskultur.

Pågående prosjekter

Safe Culture

Rapporter og artikler

Kartlegging av sikkerhetskultur

Sikkerhetskultur, sikkerhetsledelse og risiko i godstransportbedrifter på veg

Kartlegging av sikkerhetskultur i tre godstransportbedrifter

 

Tiltak for positiv sikkerhetskultur

How can we improve safety culture in transport organizations? A review of interventions, effects and influencing factors

Procedure Negligence in Coastal Cargo: What Can Be Done to Reduce the Gap between Formal and Informal Aspects of Safety? Procedure Negligence in Coastal Cargo: What Can Be Done to Reduce the Gap between Formal and Informal Aspects of Safety?

Evaluating a safety culture campaign: Some lessons from a Norwegian case

 

Regulering og sikkerhetskultur

Strategies regulatory authorities can use to influence safety culture in organizations: Lessons based on experiences from three sectors

The relevance of safety culture as a regulatory concept and management strategy in professional transport

Increasing the implementation of traffic safety management systems by organisations

 

Trafikksikkerhetskultur

How can the safety culture perspective be applied to road traffic?

Trafikksikkerhetskultur i Norge og Hellas

Safety culture among bus drivers in Norway and Greece

Safety Culture among Private and Professional Drivers in Norway and Greece: Examining the Influence of National Road Safety Culture

Traffic safety culture among bicyclists – Results from a Norwegian study

 

Forhold med ulykkesrisiko

Ulykkesrisiko for tunge godsbiler på norske veger: Sammenlikning av norske og utenlandske aktører

Safety culture, working conditions and personal injuries in Norwegian maritime transport

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Tor-Olav Nævestad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger