Du er her

Prosjekt:

Safe Culture

Det er bred enighet om at sikkerhetskultur er viktig for sikkerheten i høyrisikoorganisasjoner.

Transportulykker er et alvorlig folkehelseproblem. Nesten 1,3 millioner mennesker dør årlig på verdens veger, og mellom 20 og 50 millioner mennesker blir skadet. Mange mennesker dør også årlig i ulykker til sjøs. Det gjelder 24 000 mennesker årlig, kun i fiskerisektoren.

Takket være tradisjonelle sikkerhetsstrategier som retter seg mot sikkerhetsadferd, teknologi og infrastruktur har antall dødsfall i transport stadig blitt redusert. Det er imidlertid fortsatt betydelige muligheter for sikkerhetsforbedringer. En viktig risikofaktor som ikke adresseres tilstrekkelig av tradisjonelle transportsikkerhetsintervensjoner er sikkerhetskultur.

Det er bred enighet om at sikkerhetskultur er viktig for sikkerheten i høyrisikoorganisasjoner, og begrepet anvendes i et stadig økende antall sektorer og næringer, inkludert profesjonell og privat transport.

Prosjektet sammenligner førere av biler, mc’er, lastebiler og busser, og mannskap på ferger og fraktefartøy i Norge.

Vi sammenligner også sikkerhetskultur i ulike transportformer og sosiokulturelle grupper i Norge og Hellas. Vi har valgt Hellas fordi data indikerer at Hellas har dårligere transportsikkerhet enn de fleste andre EU-land.

Forskningen indikerer også at dersom vi skal få en full forståelse av betydningen av kultur for sikkerhet, kan vi ikke begrense oss til å fokusere på organisasjoner; vi må også fokusere på peer-groups, sektorer, regioner og land.

Prosjektet sammenligner førere av biler, mcer, lastebiler og busser, og mannskap på ferger og fraktefartøy i Norge. Vi sammenligner også sikkerhetskultur i ulike transportformer og sosiale sammenhenger i Norge og Hellas. Vi har valgt Hellas fordi data indikerer at Hellas har dårligere transportsikkerhet enn de fleste andre EU-land.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråds Transport 2025 program.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger