Definisjon og mål

Vi definerer transportsikkerhetskultur (TSK) som felles normer som foreskriver visse typer transportsikkerhetsadferd, som felles forventninger til andres adferd og felles verdier som indikerer hva som er viktig (for eksempel sikkerhet, mobilitet, respekt, høflighet).

Et viktig aspekt ved vår tilnærming er at transportsikkerhetskultur i samfunnet består av mange overlappende sikkerhetskulturer knyttet til ulike typer sosiokulturelle enheter.

Hovedmålene for prosjektet er å undersøke hvorvidt og hvordan kultur påvirker transportsikkerhetsatferd i privat og profesjonell veg- og sjøtransport, og undersøke implikasjonene for sikkerhetstiltak.

Prosjektet fokuserer på tre forskningsspørsmål

  1. Hvor mye påvirker medlemskap i ulike sosiokulturelle enheter (nasjon, region, peer-group, sektor, organisasjoner) transportsikkerhetsatferden til private og profesjonelle i veg og sjøtransport?
  2. Hvor mye påvirker TSK sikkerhetsatferd og sikkerhet sammenliknet med kjente faktorer som kjønn, alder, erfaring, teknologi og infrastruktur?,
  3. Hvordan kan vi benytte kunnskapen om gruppemedlemskaps betydning for TSK og betydningen for transportsikkerhetsatferd og sikkerhetsutfall til å øke transportsikkerheten?

Siste nytt fra forskningsområdet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger