Partnere

I tillegg til forskningsteamet ved TØI, deltar

  • George Yannis, National Technical University of Athens, Greece
  • Alexandra Laiou, National Technical University of Athens, Greece
  • Kristine Størkersen, Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning
  • Stian Antonsen, Sintef

 

Siste nytt fra forskningsområdet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger