Du er her

Kompetanseområde:

Teknologi i sosiale systemer

Teknologi anvendes av og for mennesker, og derfor må teknologi ses i en sosial sammenheng. Det kaller vi sosiotekniske systemer. Vi bruker en rekke metoder innen human factors, system ergonomics og sosioteknisk systemteori for å kartlegge, forstå, utforme, forbedre og evaluere sosiotekniske systemer. Metodene kan brukes til alt fra å utforme decision support tools til å forstå hele mobilitetssystemer.

Pågående prosjekter

  • Covid 19 Network Technology based Responsive Action (CONTRA). Vi skal bruke våre metoder til å kartlegge det sosiotekniske systemet som skal levere Covid 19 vaksine i Norge. Dette skal være utgangspunkt for et decision support verktøy for de som skal styre systemet. Dette er et samarbeid med UiA, KU Leuven, Agens og UiOzyegin.
  • Måldrevet design av innovative konsepter for bestillingstransport (BESTMÅL). Vi bruker «Sociotechnical Design Toolkit» (Read et al., 2019) for å identifisere nye tjenestekonsepter. Dette er et samarbeid med Viken fylkes-kommune.
  • Ruter aldersvennlig transport. Vi skal kartlegge et mobilitetssystem for å identifisere forbedringsområder. Dette er et samarbeid med Oslo kommune og Ruter.
  • Human Performance and Flight Data Management (HumP-FDM). Vi leder et prosjekt som skal se om variasjoner i pilot-atferd kan måles med flight data. Prosjekteieren er NHO Luftfart. TØI leder, i samarbeid med SAS, Norwegian, SINTEF, Flight Data Service, m.fl.
  • Telemotix. Vi er med på å evaluere effekten av utstyr som måler kjøring og gir tilbakemelding på kjøreferdigheter.

Rapporter

Bruk av mobiltelefon blant bussjåfører: En sosioteknisk tilnærming

Effekt av holdeplasser på trafikksikkerhet og fremkommelighet

Helping train drivers pass signals safely: Lessons from 10 case studies

Artikler

Human Performance (Fatigue) Effects on Normal Flight Operations Assessed by Flight Data Monitoring (FDM)

Selvkjørende kjøretøyer i et trafikksystem

Kontaktperson

Ross Owen Phillips

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger