Du er her

Satsningsområde:

Maritim transport

TØI har bred forskerkompetanse innenfor maritim transport, der temaene omfatter ulike segmenter fra havner og kysttransport til internasjonal skipsfart.

Selv om sjøtransport er en effektiv måte å frakte varer og mennesker på er næringen også en stor bidragsyter til klimagassutslipp, og må gjennom en omfattende transformasjon om sektoren skal bidra til å nå utslippsmålene i årene som kommer.

TØI forsker på problemstillinger knyttet til overgang til nye energibærere som vil endre kostnadsstrukturen, men også innebære endringer i organisering av seilingsruter og distribusjon av ulike energibærere.

Andre problemstillinger spenner fra økonomiske analyser til framskrivinger og nettverksanalyser av transportytelser ved bruk av en nasjonal godsmodell, som dekker alle landets innenriks- og utenrikstransporter.

Den maritime kompetansen fordeler seg over flere av TØIs fagområder, herunder:

Samfunnsøkonomiske analyser

Næringsøkonomi og godstransport

Transportmodeller

Transportteknologi og miljø

Sikkerhet og resiliens.

Pågående prosjekter

Prosjekt ZEVZ

Prosjekt FAME

Publikasjoner

TØI-rapporter

Effekter av Covid-19 for Norges utenrikstransporter

Occupational safety and work related factors in Norwegian maritime transport

Safety in maritime transport: Is flag state important in an international sector?

Havnekapasitet i Nasjonal godsmodell - Laste og lossekapasitet for containerhavner

Kostnader i havneterminaler

Cruisetrafikk til norske havner - oversikt, utvikling og prognoser 2018-2060

Marginale eksterne kostnader ved havnedrift

Data availability for traditional and environmental productivity and efficiency analyses of Norwegian ports

Application of production analysis in port economics: A critical review of modeling strategies and data management

Cruisetrafikk til norske havner - Oversikt, historie og prognoser fram til 2060

Vitenskapelige artikler

Container shipping: A market equilibrium perspective on freight rates formation post-Covid-19 ScienceDirect

Tax regimes, investment subsidies and the green transformation of the maritime industry Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2023, 119(June 2023):1-13

Carbon dioxide mitigation from public procurement with environmental conditions: The case of short-sea shipping in Norway ScienceDirect

Estimating the replacement potential of Norwegian high-speed passenger vessels with zero-emission solutions ScienceDirect

Potential safety outcomes of communication difficulties in mixed nationality crews: A study of Greek and Norwegian vessels ScienceDirect

Network design with route planning for battery electric high-speed passenger vessel services ScienceDirect

Optimal planning of an urban ferry service operated with zero emission technology ScienceDirect

Floating offshore wind and the real options to relocate ScienceDirect

Optimal Entry and Exit Decisions Under Uncertainty and the Impact of Mean Reversion Operations Research Forum (springer.com)

Noise pollution of container handling: External and abatement costs and environmental efficiency ScienceDirect

Techno-economic modeling of zero-emission marine transport with hydrogen fuel and superconducting propulsion system: Case study of a passenger ferry ScienceDirect

Market access and seaport efficiency: the case of container handling in Norway Journal of Shipping and Trade | Full Text (springeropen.com)

Work-Related Accident Prevention in Norwegian Road and Maritime Transport: Examining the Influence of Different Sector Rules Infrastructures, 2021, 6(72):18

Safety culture in maritime transport in Norway and Greece: Exploring national, sectorial and organizational influences on unsafe behaviours and work accidents Marine Policy Volume 99, January 2019, Pages 1-13

Safety culture, working conditions and personal injuries in Norwegian maritime transport Marine Policy, 2017, 84(October 17):251-262

Artikler i fag-/bransjetidsskrift

Safety culture in maritime cargo transport in Norway and Greece: which factors predict unsafe maritime behaviours? I: 7th Transport Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018, ViennaViennaTRA 2018 , 2018

Maritime safety culture and safety behaviours in Greece and Norway: Comparing professional seafarers and private leisure boat users I: Stein Haugen, Anne Barros, Coen van Gulijk, Trong Kongsvik & Jan Erik Vinnem:Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, s. LondonCRC Press , 2018

Working conditions, fatigue and safety in Norwegian maritime transport I: A. Bernatik, L. Kocurkova & K. Jørgensen (eds.):Prevention of accidents at work: Proceedings of the 9th International Conference on the Prevention of Accidents at Work (WOS 2017), s. LondonTaylor & Fancis Group , 2018

For enda flere publikasjoner knyttet til fagfeltet kan du søke etter her

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger