logo

Søk

Du er her

Siste nytt

 • Ulønnsomt å konvertere biler til etanoldrift

  I Sverige åpnet man i 2008 for konvertering av bensinbiler til bioetanol. Kostnadene er på ca 7000 - 10 000 kroner avhengig av bilmodell. Rapporten viser at et en tilsvarende endringer av regelverket i Norge vil ha positive miljøeffekter, men konvertering til etanoldrift vil ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

 • Rumlelinjer vekker trøtte bilførere

  Såkalte ”rumlelinjer” som midtlinje eller kantlinje reduserer konsekvensene av sovning bak rattet. Dette viser en ny rapport fra TØI.

 • Vogntog utløsende part i kun en tredjedel av dødsulykkene

  Vogntog er utløsende part i kun en tredjedel av dødsulykkene de er innblandet i på norske veger. For møteulykker er tallet bare 20 prosent. Ulykkene oppstår som oftest ved at motparten kommer over i feil kjørefelt.

 • Promillekjøring har høyest oppdagelsesrisiko

  Promillekjøring er fortsatt den trafikkforseelsen som har høyest oppdagelsesrisiko selv om risikoen for å bli tatt gikk noe ned fra 1981-82 til 2005-06.
   

 • Sykkelboks anbefalt løsning

  Såkalt ”sykkelboks” kan med fordel benyttes i større omfang i Norge. En gjennomgang av utenlandske studier viser at dette både øker sikkerheten, trygghetsfølelsen og framkommeligheten for syklister i vegkryss i tettbygde strøk.

 • Mange gangfelt i Oslo bør oppgraderes eller fjernes

  Kvalitetssikring av 85 gangfelt på riksveger i 50-soner i Oslo viser at det bare er 10 gangfelt som kan bevares uten endringer. 23 gangfelt bør fjernes, 16 gangfelt bør bare bevares hvis de blir oppgradert vesentlig, og ett gangfelt bør flyttes. I de resterende gangfelt bør det foretas små endringer.

Viser fra 43 til 48 av totalt 58 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no