Du er her

Siste nytt

 • 35 tiltak for å få flere til å reise kollektivt, gå og sykle

  Norske myndigheter ønsker å få flere til å gå, sykle og bruke kollektivtrafikk i byene fremfor bil.  En ny rapport fra TØI skisserer utfordringer, muligheter og 35 tiltak i det videre arbeidet.

 • Trafikksikkerhets-håndboken i ny utgave

  Forskning bidrar til å gjøre trafikken sikrere. Nå foreligger Trafikksikkerhetshåndboken i ny utgave. På over 800 sider oppsummeres nasjonal og internasjonal trafikksikkerhetsforskning. Boken gir oversikt over aktuell kunnskap om virkninger av 142 ulike trafikksikkerhetstiltak.

 • Undersjøiske vegtunneler mest brannutsatte

  Undersjøiske tuneller og tuneller med høy stigningsgrad utgjør bare fire prosent av vegtunellene i Norge. Likevel hadde disse tunellene hele 44 prosent alle av brannene og branntilløpene i perioden 2008-2011. De typiske brannene i undersjøiske vegtunneler i tunge kjøretøy med tekniske problemer som årsak, førte imidlertid ikke til alvorlige personskader eller død.

 • Redusert piggdekkbruk påvirker i liten grad sikkerheten

  Redusert bruk av piggdekk i fem av de største byene i Norge i perioden 2002-2009 har i liten grad påvirket antall trafikkulykker. Det viser en ny rapport fra TØI.

 • Ulønnsomt å konvertere biler til etanoldrift

  I Sverige åpnet man i 2008 for konvertering av bensinbiler til bioetanol. Kostnadene er på ca 7000 - 10 000 kroner avhengig av bilmodell. Rapporten viser at et en tilsvarende endringer av regelverket i Norge vil ha positive miljøeffekter, men konvertering til etanoldrift vil ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

 • Rumlelinjer vekker trøtte bilførere

  Såkalte ”rumlelinjer” som midtlinje eller kantlinje reduserer konsekvensene av sovning bak rattet. Dette viser en ny rapport fra TØI.

Viser fra 55 til 60 av totalt 74 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger