Du er her

Siste nytt

 • Sykkelboks anbefalt løsning

  Såkalt ”sykkelboks” kan med fordel benyttes i større omfang i Norge. En gjennomgang av utenlandske studier viser at dette både øker sikkerheten, trygghetsfølelsen og framkommeligheten for syklister i vegkryss i tettbygde strøk.

 • Mange gangfelt i Oslo bør oppgraderes eller fjernes

  Kvalitetssikring av 85 gangfelt på riksveger i 50-soner i Oslo viser at det bare er 10 gangfelt som kan bevares uten endringer. 23 gangfelt bør fjernes, 16 gangfelt bør bare bevares hvis de blir oppgradert vesentlig, og ett gangfelt bør flyttes. I de resterende gangfelt bør det foretas små endringer.

 • Unge på lett motorsykkel topper risikostatistikken

  Ungdom i aldersgruppen 16-17 år som kjører lett motorsykkel topper risikostatistikken. Disse har 13 ganger høyere risiko for å bli skadet eller drept i trafikken sammenliknet med gjennomsnittet av mc-førere, og hele 75 ganger høyere risiko pr kilometer enn en gjennomsnittlig bilist.
   

 • Trafikksikkerhets-håndboka i ny utgave på engelsk

  Trafikksikkerhetshåndboka,  ”The Handbook of Road Safety Measures”, er kommet i ny revidert utgave på engelsk.

 • Trafikkfarlige legemidler og narkotika vanligere enn alkohol

  I den norske veikantundersøkelsen 2008 – 09 var det flere norske sjåfører som testet positivt for trafikkfarlige legemidler eller narkotika enn for alkohol. Sovemidler, beroligende og sterke smertestillende stoffer var vanligst. Blant de narkotiske stoffene var cannabis, kokain og amfetamin hyppigst forekommende. Undersøkelsen avdekker imidlertid store forskjeller mellom landsdelene.

 • Bilførere med ADHD har lavere risiko enn antatt

  Risikonivået for bilførere med ADHD er langt lavere enn hittil antatt, fremgår det av et prosjekt Transportøkonomisk institutt (TØI) har utført på oppdrag fra det svenske Vägverket.

Viser fra 73 til 78 av totalt 84 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger