Du er her

Promillekjøring har høyest oppdagelsesrisiko

Promillekjøring er fortsatt den trafikkforseelsen som har høyest oppdagelsesrisiko selv om risikoen for å bli tatt gikk noe ned fra 1981-82 til 2005-06.
 

Årlig begås det svært mange trafikkforseelser. De færreste av dem oppdages av myndighetene. Oppdagelsesrisikoen er høyest ved promillekjøring, grove fartsovertredelser, manglende bruk av bilbelter og bruk av håndholdt mobiltelefon vier en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.
 
Oppdagelsesrisikoen ved fartsovertredelser har økt de senere årene. Dette skyldes at det er blitt flere fotobokser og disse brukes mer intenst enn før. Oppdagelsesrisikoen knyttet til politikontroller har gått ned i hele perioden etter 1970-årene.

For promillekjøring er oppdagelsesrisikoen beregnet til 32 oppdagede tilfeller per million kilometer kjørt med promille. For fartsovertredelser, manglende bruk av bilbelte og bruk av mobiltelefon ligger oppdagelsesrisikoen på 12-14 oppdagede tilfeller per million ulovlig kjørte kilometer.

Oppdagelsesrisikoen er lavest for kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika og brudd på kjøre- og hviletidsreglene (mindre enn 5 oppdagede tilfeller per million ulovlig kjørte kilometer).

I rapporten er det også beregnet hvor mye 15 nærmere angitte trafikkforseelser bidrar til ulykker og skader i trafikken. Dersom man kunne eliminere alle disse forseelsene, kan antallet drepte reduseres med drøye 50 prosent og antallet skadde reduseres med drøye 30 prosent. Det er med andre ord store muligheter for å bedre trafikksikkerheten ved å oppnå bedre overholdelse av vegtrafikklovgivningen.

De tre forseelsene som gir størst bidrag til antall drepte i trafikken er fartsovertredelser (nær 23 %), promillekjøring (nær 17 %) og manglende bruk av bilbelter (13 %).

Figuren viser sammenhengen mellom det bidrag ulike forseelser gir til antallet drepte i trafikken (angitt som proporsjon) og oppdagelsesrisikoen knyttet til vedkommende trafikkforseelse.

Oppdagelsesrisiko ved fartsovertredelser er relativt lav vurdert ut fra det store bidrag fartsovertredelser gir til antall drepte i trafikken.Figur 1: Sammenheng mellom ulike forseelsers bidrag til antall drepte i trafikken og oppdagelsesrisiko knyttet til forseelsen


Rapport:
Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser. TØI rapport 1059/2010. Forfatter: Rune Elvik

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger