Du er her

  • > Sikkerhet og resiliens
  • > Hvordan står det til med fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid etter fire år med sammenslåing og oppsplitting

Velkommen til seminar 25. juni 2024:

Hvordan står det til med fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid etter fire år med sammenslåing og oppsplitting

Transportøkonomisk institutt, NIFU og Menon forteller om resultatene fra en studie om status for fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid i 2023, tre år etter regionreformen. I tillegg vil representanter fra nylig oppsplittede fylkeskommuner fortelle om sine erfaringer.  

Tid: Tirsdag 25. juni 2024 kl. 10.00-13.00 + Teams

Sted: Transportøkonomisk institutt, Oslo

Meld deg på fysisk oppmøte her

Meld deg på digital deltakelse her

Fylkeskommunenes rolle i det norske trafikksikkerhetsarbeidet har gjennomgått store endringer de siste fire årene. I januar 2020 ble flere fylkeskommuner slått sammen og antallet fylker ble redusert fra 18 til 11. I tillegg overtok fylkeskommunene det administrative ansvaret for alle fylkesvegene, og samtidig mange tidligere ansatte i Statens vegvesen. I januar 2024 ble tre av de sammenslåtte fylkene oppløst igjen, og antallet fylker økte til 15.

I dette seminaret diskuterer vi hvordan disse strukturelle endringene påvirker fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid, og hvorfor noen fylkeskommuner ser ut til å klare seg bedre enn andre.

Vi diskuterer også hvilke konsekvenser slike omrokkeringer av strukturer kan ha for trafikksikkerheten i Norge, og hva som skal til for å opprettholde nøkkelfunksjoner, innovasjon og læring i det nye institusjonelle landskapet for trafikksikkerhet i Norge.

Seminaret gjennomføres i forbindelse med prosjektet: «Facilitating innovation in county authorities management of road safety» (FICA), finansiert av Forskningsrådet.

Program

Bolk 1: Fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid gjennom fire år med sammenslåinger og oppsplitting.

10.00-10.25  Resultater fra rapport om status for fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid i 2023 v/Forskningsleder Tor-Olav Nævestad, TØI

10.25  Status for trafikksikkerhetsarbeidet i 2024, for ulike fylkeskommuner:

  • Vestfold, v/Gunn Henriette Auensen
  • Buskerud, v/Mari Kirkerud Pettersen
  • Akershus, v/Kine Cecilie Berg Osan
  • Innlandet, v/Espen Strandvik Haugvik
  • Nordland, v. Silje Marie Bergsnev

PAUSE med servering

Bolk 2: Hva som skal til for å opprettholde nøkkelfunksjoner, innovasjon og læring i det nye institusjonelle landskapet for trafikksikkerhet i Norge.

11.40-11.50  Hva skal til for å sikre innovasjon og læring i det nye institusjonelle landskapet for trafikksikkerhet i Norge? Markus Bugge og Håkon Endresen Normann, NIFU

11.50-12.00  Hva kan vi lære av andre områder i offentlig sektor som har gjennomgått omfattende reformer (for eksempel: helsesektoren)? v/Erland skogli, partner Menon

12.00-13.00  Paneldiskusjon med representantene for fylkeskommunene, hvor vi diskuterer om de kjenner seg igjen i innovasjonsforskernes innlegg, om de har hatt fokus på læring og innovasjon og hva som skal til for å opprettholde nøkkelfunksjoner, innovasjon og læring i det nye institusjonelle landskapet for trafikksikkerhet i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger