Du er her

Hvordan hjelpe hele befolkningen i kriser?

Ressurspersoner med lokalkunnskap, etablering av lokale samarbeidskanaler og bevilgninger til sosiale tjenester og frivillige organisasjoner kan bedre hjelpe sårbare grupper i kriser.

Sårbare grupper og deres særskilte behov må tas hensyn til når kommuner planlegger kriseberedskap. Alder, helse og sosioøkonomisk status er faktorer som påvirker folks sårbarhet i krisetider. Det er dessuten ikke nødvendigvis gitt på forhånd hvem som er sårbare i ulike kriser. Dette må vurderes opp mot type kriser i kommunenes beredskapsplanlegging. Analyser av samspillet mellom personlig situasjon og ulike kriser er viktig for å sikre god beredskap for alle.

Det viser en ny TØI-rapport som har studert hvordan man best kan styrke samfunnets resiliens blant de mest sårbare gruppene i møte med katastrofer.

Uventede kriser som kvikkleireraset i Gjerdrum eller uværet Hans krever at lokale beredskapsplaner- og ressurser er på plass. Men å planlegge for potensielle kriser som ennå ikke har skjedd, og som mest sannsynlig ikke vil skje, er utfordrende i kommuner med fra før knappe ressurser.

I studien denne rapporten bygger på har forskere samlet informasjon og erfaringer fra representanter for kommuner som har opplevd katastrofer, offentlige beredskapsmyndigheter, forskningsmiljøer og respondenter fra spørreundersøkelser blant sårbare grupper.

For å bedre beskytte de mest sårbare blant oss i tider med krise ble det utarbeidet tolv tiltak:

 • Rådspørre "lokale mellomledd" (sosialarbeidere, frivillige organisasjoner etc.) om hvem som vil være spesielt sårbare i ulike kriser
 • Gi langsiktig økonomisk finansiering til lokale frivillige organisasjoner
 • Etablere kanaler for samarbeid og kommunikasjon med frivillige organisasjoner
 • Gi ekstra finansiering til sosiale tjenester og frivillige organisasjoner under en krise
 • Kartlegge uformelle nettverk i lokalmiljøet
 • Tilby opplæring til sivilbefolkningen
 • Skreddersy kommunikasjonsstrategier sammen med representanter for målgruppene
 • Utvikle strategier for å redusere spredningen av falsk og skadelig informasjon
 • Utvikle en strategi for sosiale medier, og bruke sosiale medier for å bygge tillit hos, og ha jevnlig kontakt med, befolkningsgrupper som kan være sårbare i kriser
 • Bruke sosiale medier for toveiskommunikasjon
 • Utvikle retningslinjer for bruk av sosiale medier ved kommunikasjon under kriser
 • Jevnlig evaluere og revidere strategier for bruk av sosiale medier i kriser

Rapporten er del av EU-prosjektene Builders og Spread og er finansiert av Forskningsrådet.

Rapport: Tiltak for å bedre beredskapen for sårbare personer i Norge. TØI-rapport 2011/2024. Forfattere: Sunniva Frislid Meyer, Tor-Olav Nævestad, Claudia Morsut

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger