logo

Søk

Du er her

Siste nytt

 • Modeller for å beregne ulykkesrisiko for ulike veger

  Hvor mange ulykker må man forvente på en vegstrekning gitt trafikkmengde, vegtype, fartsgrense, antall kjørefelt, antall kryss og andre vegegenskaper?

 • Færre sier de kjører over fartsgrensen

  Bilførernes holdninger til fartsovertredelser har bedret seg betydelig i løpet av perioden 2008 til 2012. Statens vegvesen gjennomførte i dette tidsrommet fartskampanjen «Hvilken side av fartsgrensen er du på?» Gjennomsnittsfarten på veier med fartsgrense 80 km/t har også gått litt ned.

 • 35 tiltak for å få flere til å reise kollektivt, gå og sykle

  Norske myndigheter ønsker å få flere til å gå, sykle og bruke kollektivtrafikk i byene fremfor bil.  En ny rapport fra TØI skisserer utfordringer, muligheter og 35 tiltak i det videre arbeidet.

 • Trafikksikkerhets-håndboken i ny utgave

  Forskning bidrar til å gjøre trafikken sikrere. Nå foreligger Trafikksikkerhetshåndboken i ny utgave. På over 800 sider oppsummeres nasjonal og internasjonal trafikksikkerhetsforskning. Boken gir oversikt over aktuell kunnskap om virkninger av 142 ulike trafikksikkerhetstiltak.

 • Undersjøiske vegtunneler mest brannutsatte

  Undersjøiske tuneller og tuneller med høy stigningsgrad utgjør bare fire prosent av vegtunellene i Norge. Likevel hadde disse tunellene hele 44 prosent alle av brannene og branntilløpene i perioden 2008-2011. De typiske brannene i undersjøiske vegtunneler i tunge kjøretøy med tekniske problemer som årsak, førte imidlertid ikke til alvorlige personskader eller død.

 • Redusert piggdekkbruk påvirker i liten grad sikkerheten

  Redusert bruk av piggdekk i fem av de største byene i Norge i perioden 2002-2009 har i liten grad påvirket antall trafikkulykker. Det viser en ny rapport fra TØI.

Viser fra 37 til 42 av totalt 58 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no