Du er her

Ny metode kan redusere antall drepte i trafikken

TØI har utviklet en metode for godstransportbedrifter som kan redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

TØI har tidligere estimert at mellom 7 og 56 drepte og hardt skadde kunne vært unngått årlig i Norge i perioden 2007-2016, dersom flere godstransportbedrifter arbeider systematisk med sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse.

I en ny TØI-rapport presenterer forskere hvordan dette kan gjøres, gjennom en tilnærming som kalles Sikkerhetsstigen. Rapporten sammenlikner sikkerhetskultur, sikkerhetsledelse og ulykkesrisiko blant fire grupper av godstransportbedrifter som i varierende grad har implementert tiltak rettet mot organisatorisk sikkerhetsstyring.

Hensikten er å undersøke om økt omfang av sikkerhetsledelse er relatert til forbedret sikkerhetskultur og lavere risiko. De fire gruppene er: Referanseutvalg (antatt bransjesnitt), Nivå 2 på Sikkerhetsstigen (fokus på fart, bilbelte og kjørestil), Nivå 3 på Sikkerhetsstigen (også fokus på arbeidsrelaterte faktorer med betydning for transportsikkerhet), og Nivå 4 på Sikkerhetsstigen (har også system for sikkerhetsstyring).

Resultatene viser at sikkerhetskulturnivået stiger i gjennomsnitt for bedriftene på hvert trinn på Sikkerhetsstigen, samtidig som ulykkesrisikoen synker. Resultatene tyder på at dette er relatert til økt fokus på sikkerhetsledelse på hvert trinn på Sikkerhetsstigen.

Studien identifiserer 15 gode praksiser for sikkerhetsledelse, for å vise hva andre godstransportbedrifter kan gjøre for å forbedre sin sikkerhetskultur og ulykkesrisiko.

Rapporten er skrevet på oppdrag for Statens vegvesen, og de deltakende bedriftene er rekruttert gjennom Norges Lastebileier-Forbund.

Hele rapport: Sikkerhetskultur, sikkerhetsledelse og risiko i godstransportbedrifter på veg. TØI rapport 1659/2018. Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Jenny Blom og Ross Owen Phillips

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger